Дейности

  1. Управление на проекта;
  2. Разработване на практически ориентирани обучителни модули за учители;
  3. Провеждане на обучение за учители;
  4. Информиране и публичност;
  5. Изработване на документ с методически насоки за работа и практически съвети за учители, работещи в мултиетническа среда;
  6. Изнасяне на открити уроци;
  7. Организиране на кръгла маса за проблемите в интеркултурното образование;
  8. Създаване на платформа за дистанционно обучение;