Практически съвети за учители, родители и ученици работещи в мултиетническа среда

 - Насърчавайте децата да се опознават взаимно.

- Накарайте всяко дете да се усеща важно и значимо.

- Съпреживявайте емоциите, чувствата и мислите на другите.

- И ако понякога стане трудно, помни: Усмивката винаги помага!

Това са само част от съветите разработени от учители, участници в проект "Повишаване квалификацията на учители с цел въвеждане на разнообразни форми на интеркултурно образование", финансиран от ЦОИДУЕМ.

Кръгла маса по проблемите на мултикултурното образование

На 12.06.2015 г. в хотел Лайпциг се състоя кръгла маса. Организатори са ОУ „Кочо Честеменски“ и НУ „Св. Климент Охридски“, като събитието е част от изпълнение на проект “Повишаване квалификацията на учителите с цел въвеждане на разнообразни форми на интеркултурно образование“, финансиран от ЦОИДУЕМ,  договор № БС 33.13-2-126/07.11.2014г.

Дискутирани бяха проблеми свързани с мултикултурното образование. Оформиха се предложения за въвеждане на нулева година с цел усвояване на български език от децата и учениците от етническите малцинства, създаване на Център за изучаване на български език в който всички деца и ученици невладеещи български език да преминат курс на обучение на територията на град Пловдив, въвеждане на асистент – учител в класовете с ученици от различен етнос, промени в законовата уредба, касаещи задълженията на родителите и оценяването на учебните постижения на тези ученици.

Участниците в кръглата маса - учители, директори, представители на Община Пловдив и РИО, град Пловдив, синдикати и представители на НПО свързани с мултикултурното образование,  се обединиха около идеята за изпращане на писмо до Министъра на образованието и науката в което да предложат промени в законовата уредба с цел по-добра образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

 

Елена Налбантова,

 

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“

Обучение на учители - I част

На 2.02-3.02.2015 г. се проведе първото двудневно обучение на 42 учители от ОУ "Кочо Честеменски" и НУ "Св. Климент Охридски", град Пловдив. Те преминаха 4 обучителни теми от общо 8. 

 

II a и II б клас се включиха в Седмица на гръцката култура

Учениците от ІІ „а“ и „б“ класове се включиха в  организараната  Седмица на гръцката култура. Поканиха на гости г-н Папатанасиу, баща на второкласника Георги Папатанасиу.Той запозна учениците с:

 

  • гръцката култура

  • гръцката кухня

  • гръцките народни носии

    Георги Папатанасиу разказа на съучениците си за древногръцкия герой Херкулес.

    Най-впечатляваща за децата бе  легендата за Лернейската Хидра. Георги предложи на своите приятели от класа да научат  10 думи на гръцки език. След Великденските празници ученици от ІІ б клас ще проведат  акция сред учениците от начален курс- ще раздадат листовки с 10 думи на гръцки език с надежда да възбудят интерес и желание сред учениците да  учат гръцки език.

Обучение - част 2

На 14 и 15 март 2015г в гр. Асеновград  42 педагози от пловдивските училища ОУ“Кочо Честеменски“ и НУ“Свети Климент Охридски“ преминаха обучение, целящо повишаване на професионалните компетенции и подобряване качеството на образованието в условията на мултикултурност.Обучението е част от дейностите по проект за повишаване квалификацията на учители с цел въвеждане на разнообразни форми на интеркултурно образование, който се реализира с финансовата помощ на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

  Двудневното обучение обхващаше четири обучителни модула.Чрез разнообразни методи  /лекции, дискусии, практически разработки/ бе акцентирано върху придобиване на  практически умения у преподавателите за осъществяване на ефективен диалог с ученици от малцинствен произход.  Изключително  полезни се оказаха и неформалните контакти, установени между педагозите. Те обмениха идеи и практически техники за преодоляване на различни проблеми, свързани с работа в мултикултурна среда.