Идея

Идея на проекта:

В ОУ "Кочо Честеменски", град Пловдив  през последните 4 години се увеличи броя на децата и учениците от етническите малцинства. Поради липсата на официална методика за обучаване на тези деца и ученици, учителите изпитват сериозни трудности в обучението и интеграцията им. На работни срещи през учебната 2013-2014 г. всички единодушно приеха, че имат нужда от придобиване на интеркултурни компетентности на учителя, които ще бъдат в помощ при подготовката му.

Реализирането на настоящият проект е насочено именно към неадресираните въпроси свързани с изграждането у специалиста-учител на определени специфични умения и компетентности за интеркултурно образование. 

Допълнително педагогическите специалисти в ОУ "Кочо Честеменски" и неговия партньор НУ "Св. Климент Охридски" ще усвоят психологически механизми за социална интеграция и важни политики в интеркултурно образование.