Пробно проучване

пробно проучване

Част I
Вие сте мъж или жена? *
мъж жена
Колко години учителски стаж имате? *
стаж
0
1-5
6-10
11-15
16-20
над 20