Представяне на проекта пред педагогическата колегия в ОУ "Кочо Честеменски"

На 18.11.2014 г. Директора на ОУ "Кочо Честеменски" представи проекта пред педагогическия състав на ОУ "Кочо Честеменски". Учителите бяха запознати с дейностите заложени в проектното предложение, което се изпълнява с партньора НУ "Св. Климент Охридски", град Пловдив