Представяне на проекта пред педагогическата колегия в НУ "Св. Климент Охридски"

На 19.11.2014 ръководителят на проект "Повишаване квалификацията на учители с цел въвеждане на разнообразни форми на интеркултурно образование", финансиран от ЦОИДУЕМ и Елена Трифонова - директор на НУ "Св. Климент Охридски" представиха на педагогическия колектив на НУ "Св. Климент Охридски" основните цели, задачи и дейности свързани с осъществяването на проекта.

На срещата педагозите споделиха, че участието в проекта ще има помогне да осигурят равен достъп до качествено образование на ученици от различни етнически общности.