Добре дошли!

Настоящият сайт е част от дейностите по проект № БС-33.13-2-126/07.11.2014 г. "Повишаване квалификацията на учители с цел въвеждане на разнообразни форми на интеркултурно образование" управляван от ОУ "Кочо Честеменски", град Пловдив с партньор НУ "Св. Климент Охридски", град Пловдив с финансовата помощ на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства (ЦОИДУЕМ).